Σημαντικό κεφάλαιο αποτελούν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, όπου μέσα από τη μουσική δύναται όχι μόνο να τα καταφέρνουν, αλλά και να ξεχωρίζουν. Η σύγχρονη μαθητική κοινωνία μαστίζεται από πληθώρα μαθησιακών προβλημάτων (δυσλεξία, διαταραχή ελλειματικής προσοχής – υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), διαταραχές στο λόγο) κ.α. Η μουσική εκπαίδευση έρχεται σε αυτό ακριβώς το σημείο να συμπληρώσει επιτυχώς τον ήδη υπάρχοντα θεραπευτικό κύκλο του κάθε μαθητή και να ενισχύσει τις κοινωνικές, κινητικές και γραφειοκινητικές δεξιότητες του παιδιού.