Η μουσική ως θεραπευτικό μέσο

Η μουσική ως θεραπευτικό μέσο

Σημαντικό κεφάλαιο αποτελούν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, όπου μέσα από τη μουσική δύναται όχι μόνο να τα καταφέρνουν, αλλά και να ξεχωρίζουν. Η σύγχρονη μαθητική κοινωνία μαστίζεται από πληθώρα μαθησιακών προβλημάτων (δυσλεξία, διαταραχή ελλειματικής προσοχής...